Вправи підвищенної трудності для роботи над поєднаннями звуків - Техніка мови

Go to content

Головне меню

Вправи підвищенної трудності для роботи над поєднаннями звуків


Для української мови найбільш природним є чергування приголосних і голосних звуків, причому поєднання приголосних найчастіше буває двох- і трьохчленним. Якщо ж між голосними зустрічається поєднання чотирьох і більше за приголосні, це може порушувати благозвучність мови і викликати деякі утруднення при вимові. На благозвучність мови впливає також чергування наголошених і ненаголошених складів. Оптимальний варіант — інтервал в 2-3 ненаголошених голосних між наголошеними, тобто короткі слова повинні чергуватися з довгими. Порушення цього правила робить мову або рубаною (Дід був старий), або, навпаки, монотонною (Свідоцтва пойменованих авансоутримувачів запротокольовані).

Проте саме використання таких невимовних звукосполучень, слів і фраз може дати позитивні результати при роботі над дикцією. Чим більш велике навантаження випробовують при тренуванні органи мови, тим більше отримуваний ефект. Прикладом може служити старогрецький оратор Демосфен, який позбавився від недорікуватості, завдяки тренуванням у виразній вимові звукосполучень, слів і фраз з камінчиками в роті.

Вправа 59.
Вимовіть важкі поєднання звуків спочатку поволі, потім швидше:

Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, кжду, кшта, кштэ, кшту, кшто.

Вправа 60.
Вимовіть слова з важкими поєднаннями приголосних спочатку поволі, потім швидше:

Мудрувати, постскриптум, підбадьорювати, трансплантація, надзвуковий, скуйовджений, контрпрорив, протестантство, розбурхати, надстривожений, стовбур, відомство, брандспойт, надзвуковий, витійствувати, філософствувати, монстр.

Вправа 61.
Потренуйтеся у вимові довгих приголосних:

А) До Клари, до кого, до горла, до гастролей, до Галі, до Каті, до Києва, до кінця, до міста, віддалений, вплутатися, віддати, розпалювати, віддушина, зжити, без шуби, безжальний, безсмертя, відновити, підтвердити, відштовхнути;

Б) Верх — вгору, ведення — введення, штовхнути — відштовхнути, тримати — підтримати, тягнути — відтягнути, водний — ввідний.

Вправа 62.
Роботу над поєднанням звуків можна проводити у формі гри, використовуючи звуконаслідування:

А) Забивайте цвяхи: Гбду! Гбдо! Гбде! Гбди! Гбда! Гбді! Гбді!

Б) Імітуйте кінський тупіт: Птку! Птко! Птка! Птки! Птке! Птки!

В) Кидайте уявні тарілки партнерові: Кчку! Кчко! Кчке! Кчка! Кчки! Кчки!

Г) Придумайте 2-3 гри подібного типу.

Вправа 63.
Вимовіть фрази, що складаються з одних ударних складів, спочатку поволі, потім швидко:

У ту годину тут співав дрізд. У той рік тут був град. Дуб був старий. Всім любимий був Петро. Ураз клуб полн. Мох приховав гриб. Дід став старий. Ваш гість узяв тростину. Хвиль сплеск — бризок блиск! Сто верст ускач.

Вправа 64.
Вимовіть скоромовки з важкими поєднаннями або чергуваннями приголосних звуків:

Карл у Клари вкрав корали, а Клара у Карла вкрала кларнет. На дворі трава, на траві дрова; не рубай дрова посеред двору. Йшла Саша по шосе і смоктала сушку. Розкажіть про покупки. — Про які про покупки? — Про покупки, про покупки, про покупки мої. До ладу тлумачити, та марного розтлумачивати. У ставку у Полікарпа — три карасі, три коропи. Краб крабові зробив граблі, подарував граблі крабові. — Грабуй граблями гравій, краб! Купи кіпу списів. Летять три пташинки через три порожні хатинки. Наш Полкан потрапив в капкан. Стоїть копиця з подприкопеночком, а під копицею перепелиця з перепеленочком. Стоїть, стоїть біля воріт бик тупогубоширокорот.

Вправа 65.
Пригадаєте, знайдіть в збірках або складіть самі декілька скоромовок із складним поєднанням звуків.

Back to content | Повернутися до головного меню